reglament
2022

ORGANITZACIÓ

Article 01.
OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS SL organitza tres curses que tindran lloc els dies 5 i 6 de Juny de 2021 dins del marc de l’esdeveniment Els Bastions® SkyRaces.

DESCRIPCIÓ DE LES PROVES

Article 02.
a. Ultra Els Bastions®: cursa circular a peu d’uns 76km i 5.451m de desnivell positiu i 5.451m de desnivell negatiu aproximadament amb sortida i arribada a Ribes de Freser que permet coronar les muntanyes més altes de la Vall de Ribes.
b. Marathon Els Bastions®: cursa circular a peu d’uns 51km i 2.786m de desnivell positiu i 2.786m de desnivell negatiu aproximadament amb sortida i arribada a Ribes de Freser que permet descobrir un dels cims més emblemàtics de la Vall de Ribes, el Torreneules.
c. Trail Els Bastions®: cursa a peu de 29km i 1.621m de desnivell positiu i 1.621m de desnivell negatiu aproximadament amb sortida i arribada a Ribes de Freser

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La Ultra, la Marathon i la Trail són proves exigents que es corren en semi autonomia en el medi de la muntanya amb uns trams de nit. Aconsellem als participants que estiguin en molt bona condició física i que tinguin experiència en aquest tipus de proves. Els participants han d’estar preparats per gestionar unes condicions de cursa de vegades difícils i un estat físic o mental derivats d’un gran cansament.

Article 03.
Edat mínima: Per poder participar a qualsevol de les proves s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa.

Article 04.
Declaració del corredor: Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i deslliurar els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o després. Aquesta declaració es fa en línia durant la inscripció.

Article 05.
Assegurança: Els participants que no posseeixin una llicència federativa equivalent  a la de la FEEC del tipus C o superior estan obligats a contractar l’assegurança en el moment de la inscripció que tramitarà la mateixa organització.
Els participants que posseeixin una llicència federativa equivalent a la FEEC del tipus C o superior també podran contractar, si ho desitgen aquesta assegurança en el moment de la inscripció.

Article 06.
Drets d’imatge: Tot participant de les curses autoritza a la organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurament tota fotografia o vídeo gravat en el context de la carrera.

Article 07.
Inscripció:
a. La inscripció només podrà realitzar-se a través de la pàgina web oficial Els Bastions® (http://www.elsbastions.com).
b. El pagament només constitueix una preinscripció. Una inscripció es considera validada si s’han rebut els documents necessaris i són correctes.
c. No s’admetrà cap canvi de titularitat en les inscripcions.

Article 08.
Devolució de la inscripció: La inscripció implica la reserva de la plaça i només es retornarà l’import en els següents casos:

a. L’organització ofereix una Garantia de Cancel·lació en el qual es retornarà el 100% de la inscripció a tots aquells corredors que hagin contractat aquest servei i hagin presentat un document acreditant la gravetat i / o causa major de la retirada.
Aquesta devolució només es realitzarà fins a 15 dies abans de l’inici de la prova. Després d’aquesta data no es reemborsarà cap inscripció. L’objecte de l’assegurança de cancel·lació contractat és permetre el reemborsament cost íntegre del dorsal, en cas que un participant sol·liciti a cancel·lar la inscripció exclusivament pels següents motius:
• Lesió continuada que impedeixi participar en la prova.
• Un accident, malaltia greu, accident greu o decés del corredor.
• Una malaltia greu que necessiti hospitalització, accident greu o el decés de la seva cònjuge o parella de fet o els seus ascendents o descendents en primer grau en els 30 dies precedents a l’esdeveniment o durant l’esdeveniment.
• Un embaràs de la corredora inscrita o el naixement d’un nadó en els 15 dies anteriors o posteriors a la cursa.
• Haver patit el Covid-19 amb anterioritat de 30 dies a l’esdeveniment i que impedeixi acudir fer a l’esdeveniment.
• Estar confinat amb motiu de l’Covid-19 per ordre governativa en el moment de l’esdeveniment o amb anterioritat de 15 dies.
• Convocatòria com a testimoni o jurat davant un tribunal penal o civil.
• Convocatòria com a membre d’una mesa electoral.
• La presentació a exàmens d’oposicions oficials.
• Els danys greus ocasionats per incendi, explosió, robatori o per la força de la natura, a la seva residència principal o al seu local professional si l’assegurat exerceix activitat econòmica allà i fos necessària imperativament la seva presència.
• A causa de l’acomiadament laboral de l’assegurat.

En les anul·lacions relacionades amb la salut, serà necessari facilitar un certificat mèdic signat i segellat pel metge confirmant la contraindicació de participar a la cursa o qualsevol altre tipus de documentació oficial. Per a qualsevol de les altres causes d’anul·lació han de ser justificades degudament per documentació oficial que acrediti la concurrència.
L’anul·lació d’una inscripció o la no participació en la carrera a la que s’estigui inscrit no permet beneficiar-se d’una prioritat d’inscripció en anys posteriors.

b. Sense Garantia de Cancel·lació:
• Fins el 28/2/2021, es retornarà el 50%.
• Des de l’1/3/2021 fins 30/4/2021, es retornarà el 30%
• A partir del 1/5/2021, no es realitzarà cap reemborsament

Només seran admeses les sol·licituds de devolució per baixa enviades abans del 1/05/2021.
Per ambdós casos, per poder beneficiar-se de l’abonament s’haurà d’enviar un mail a info@ticketoci.net, fent constar el nom i cognoms del corredor i sol·licitant la baixa.
Les devolucions es faran a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar durant el pagament. 

CONDICIONS DE CURSA

Article 09.
Dorsals:
a. El dorsal és personal i intransferible.
b. És obligatori presentar un document d’identitat o algun altra document oficial amb fotografia per retirar el dorsal.
c. Durant la cursa, ha de romandre sempre visible.
d. El dorsal (i els obsequis) no s’enviarà mai al domicili del corredor.

Article 10.
Talls horaris: Hi ha diversos talls horaris indicats a la pàgina web oficial de la cursa Els Bastions®. Aquests horaris es poden modificar en tot moment per la organització. Els corredors que vulguin continuar el recorregut tot i haver sobrepassat els talls horaris, ho podran fer, però fora de la cursa i sota la seva pròpia responsabilitat, després d’haver tornat el dorsal a la organització.

Article 11.
Punts de control:
a. És obligatori marcar en tots els punts de control previstos a tal efecte, sortida i arribada incloses.
b. Cada participant haurà de seguir tot el recorregut sense saltar-se cap punt de control.

Article 12.
Bosses del vida:
Els participants de la Ultra rebran en el moment de l’entrega del dorsal una bossa (verda), d’uns 12litres de capacitat, dins la qual hi podran posar el material (no obligatori) que considerin necessari.
• Bossa verda – Exclusiva per l’avituallament de Núria (km25,5). S’haurà d’entregar abans de les 06h del Dissabte 6.
L’organització transportarà les bosses als avituallaments escollits i es retornaran a Ribes de Freser un cop utilitzades.

Article 13.
Material obligatori: S’han establert 2 llistes: Material A obligatori per a tothom sense excepció des d’un inici i Material B obligatori variable segons la previsió meteorològica i/o nivell del participant.Les llistes que venen a continuació, determinen uns mínims que no tenen en compte factors individuals de cada corredor. Per tant, l’elecció final del material és una responsabilitat que correspon únicament al participant.

Material A: Material obligatori que tots els corredors sense excepció i siguin quines siguin les condicions meteorològiques, hauran de portar durant tota la prova:

Material B: Material que serà obligatori en funció de les condicions meteorològiques previstes pel dia de la prova i/o nivell del participant:
• Pantalons impermeables.
• Jaqueta impermeable amb caputxa.
• Samarreta tèrmica.
• Guants.
• Gramponts.

Durant el briefing (consultar lloc i hora al programa) es comunicarà oficialment si el material B serà obligatori i a partir de quin moment, si s’escau.
Tots els corredors hauran de tenir apunt i en perfecte estat tots els productes d’aquesta llista, per si finalment són obligatoris.
L’organització podrà col·locar controls generalitzats o aleatoris a diferents punts del recorregut per la comprovació d’aquest material.

Article 14.
Penalitzacions: Qualsevol participant que incorri en alguna de les següents faltes podrà ser desqualificat pel membre de l’organització que ho consideri oportú:

DESCRIPCIÓ DE LA FALTAPENALITZACIÓ
Omissió d’auxili a una altra personaDesqualificació
Abandonamet sense haver-ho notificat a l’organització en el moment de l’abandonamentDesqualificació
Cedir el dorsal/xip a una altra persona per què el rellevi durant part de la prova o per què la faci senceraDesqualificació d’ambdós corredors
Sortir del recorregut marcat retallant la distancia del recorregutDesqualificació
Saltar-se un control de pasDesqualificació
Mostrar un comportament antiesportiu vers altres atletes, espectadors o membres de l’organitzacióDesqualificació
Manca d’equipament obligatori o negar-se a realitzar una inspecció de materialDesqualificació
Deixar qualsevol tipus de brossa al llarg del recorregut o malmetre de qualsevol manera l’entorn natural i humà1 hora: 1er avís Desqualificació: 2on avís
Sortir del recorregut marcat SENSE retallar la distancia del recorregutEs valorarà segons les causes


Article 15.
Abandonament obligatori: L’organització pot aturar momentàniament un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Article 16.
Abandonament voluntari: Excepte en cas de ferida, només és possible abandonar la cursa en un punt de control. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor ha d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver-ne informat l’organització i, per tant, sense estar degudament autoritzat per fer-ho. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de control de pas.

Article 17.
Meteorologia: En cas de males condicions meteorològiques, l’organització es reserva el dret de neutralitzar la cursa, modificar-ne el recorregut, els talls horaris, l’hora de sortida i, fins i tot, anul·lar-la. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció.

Article 18.
Suspensió de la prova per causa de la pandèmia COVID19 o altra força major. En cas de cancel·lació total o ajornament de l’esdeveniment per ordre governamental a causa de la pandèmia de la Covid-19, s’aplicaran les següents condicions (a escollir per cada participant):
• Traspàs de la inscripció a l’edició de 2022.
• Reemborsament de el 85% del total de la inscripció a qui no tinguin assegurança de cancel·lació contractat i de el 100% als que sí tinguin assegurança de cancel·lació contractat.
• L’import pagat de l’assegurança no serà reemborsat en cap cas.
• En cas d’ajornament de la prova els participants que no tinguin assegurança de cancel·lació podran cedir la seva inscripció a un company, però no podran recuperar l’import de la inscripció si no volen / poden participar en les noves dates alternatives.

CONDICIONS POST CURSA

Article 19.
Al lloc d’arribada, els corredors disposaran de dutxes i guarda roba. 

CATEGORIES I PREMIS

Article 20.
Categories: S’establiran les següents categories tant masculines com femenines:
• Absoluta (a partir de 18 anys)
• Veterana (a partir de 40 anys)
L’edat en la categoria veterans es considerarà la que tinguin els participants el dia 31 de desembre de 2021.

Article 21.
Premis: Els premis s’han de recollir durant els horaris previstos. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor que no l’hagi recollit.
• Premis classificació absoluta: Trofeu per als tres primers homes i dones de les proves.
• Premis classificació per categories: Obsequis al primer home i dona de les tres proves excloent-ne els de l’absoluta.